Bokhorst & Van Elst Advocaten is hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van het strafrecht. Binnen het kantoor bestaat een ruime ervaring in het behandelen van alle soorten strafzaken.

U kunt daarom bij Bokhorst & Van Elst Advocaten terecht voor zowel algemeen strafrecht, zoals bijvoorbeeld moord en diefstal, als voor bijzonder strafrecht, zoals bijvoorbeeld rijden onder invloed of bijstandsfraude, fiscaal- en economisch strafrecht, jeugdstrafrecht en penitentiair recht.

Bokhorst & Van Elst Advocaten verleent rechtsbijstand bij politieverhoren en ter zitting bij rechtbanken en gerechtshoven. Daarnaast kunt u bij Bokhorst & Van Elst Advocaten terecht voor cassatieberoepen bij de Hoge Raad en het beoordelen van transactievoorstellen van het Openbaar Ministerie.

STRAFRECHT


Bokhorst & Van Elst Advocaten zijn specialisten op het gebied van het strafrecht. Door heel Nederland staan wij zowel meerderjarige als minderjarige cliënten bij in kleine tot grote strafzaken, van eerste aanleg bij de rechtbank tot en met de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Ook verlenen wij rechtsbijstand tijdens het verblijf op het politiebureau en tijdens gesprekken bij het Openbaar Ministerie.

Naast een ruime ervaring in reguliere strafzaken, zoals geweld- en vermogensdelicten, hebben wij tevens veel ervaring op het gebied van opiumzaken, TBS, ISD, penitentiair recht, ontnemingszaken, bijstandsfraude en fiscaal- en economisch strafrecht.

Ook kunt u bij ons kantoor terecht voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de omzetting van een taakstraf, een klaagschrift tegen de inbeslagname van goederen, het aantekenen van verzet tegen een strafbeschikking, of als slachtoffer in een strafproces.

FISCAAL RECHT


Bokhorst & Van Elst Advocaten zijn ervaren in procedures over belastingen. Indien u problemen heeft met de fiscus kunnen wij u adviseren en bijstaan als u betrokken wordt in een procedure. U kunt onder meer bij ons kantoor terecht voor bezwaar en beroep, btw (carrousel) fraude, civiele en fiscale procedures, fiscaal strafrecht, fiscale boetes, invordering en ontnemingsmaatregelen.

BESTUURSRECHT


Bokhorst & Van Elst Advocaten heeft ruime ervaring met bestuursrechtelijke zaken en kunnen u bijstaan in uiteenlopende vraagstukken op dit rechtsgebied. Bent u het niet eens met een besluit van de overheid en overweegt u een bezwaarschrift in te dienen of beroep in te stellen bij de rechtbank of een andere instantie, dan kunnen wij de zaak voor u behandelen. U kunt daarbij denken aan zaken die betrekking hebben op sociale zekerheid, zoals de afwijzing, stopzetting en intrekking van een uitkering, of het opleggen van een bestuurlijke boete of de afwijzing van een verklaring omtrent gedrag.

ASIELRECHT


Bokhorst & Van Elst Advocaten kan u ook bijstaan op het gebied van het asielrecht. Wilt u worden bijgestaan bij uw asielaanvraag, is uw asielaanvraag afgewezen of uw beroep tegen de afwijzing ongegrond verklaard, dan kunnen wij u helpen, zo nodig door het indienen van beroep, hoger beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening.