eduard-portret-rounded

Mr. E.H. Bokhorst

Tel. 06 26 97 49 39

Mr. Bokhorst studeerde in 1995 af aan de Universiteit te Utrecht en is sinds 1997 werkzaam in de advocatuur. Van meet af aan heeft mr. Bokhorst zich naast strafzaken ook bezig gehouden met ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Als zodanig is mr. Bokhorst ook veelvuldig door rechtbanken tot curator benoemd in faillissementen.

In de loop der tijd is in de praktijk van mr. Bokhorst steeds meer de nadruk komen te liggen op het strafrecht. Zijn ondernemingsrechtelijke achtergrond komt mr. Bokhorst echter met name nog steeds zeer goed van pas bij fiscale- en economische strafzaken. Daarnaast houdt mr. Bokhorst zich bezig met fiscaal recht en bestuurlijke boetes. Ook doet mr. Bokhorst asielzaken.

Mr. Bokhorst heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Strafrecht, financieel economisch strafrecht en fiscaal strafrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.