Welkom bij Bokhorst & van Elst

Gespecialiseerde Strafrechtadvocaten

STRAFRECHT

Bokhorst & Van Elst Advocaten zijn specialisten op het gebied van het strafrecht. Door heel Nederland staan wij zowel meerderjarige als minderjarige cliënten bij in kleine tot grote strafzaken, van eerste aanleg bij de rechtbank tot en met de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Ook verlenen wij rechtsbijstand tijdens het verblijf op het politiebureau en tijdens gesprekken bij het Openbaar Ministerie. Naast een ruime ervaring in reguliere strafzaken, zoals geweld- en vermogensdelicten, hebben wij tevens veel ervaring op het gebied van opiumzaken, TBS, ISD, penitentiair recht, ontnemingszaken, bijstandsfraude en fiscaal- en economisch strafrecht. Ook kunt u bij ons kantoor terecht voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de omzetting van een taakstraf, een klaagschrift tegen de inbeslagname van goederen, het aantekenen van verzet tegen een strafbeschikking, of als slachtoffer in een strafproces.

FISCAAL RECHT

Bokhorst & Van Elst Advocaten zijn ervaren in procedures over belastingen. Indien u problemen heeft met de fiscus kunnen wij u adviseren en bijstaan als u betrokken wordt in een procedure. U kunt onder meer bij ons kantoor terecht voor bezwaar en beroep, btw (carrousel) fraude, civiele en fiscale procedures, fiscaal strafrecht, fiscale boetes, invordering en ontnemingsmaatregelen.

ASIELRECHT

Bokhorst & Van Elst Advocaten kan u ook bijstaan op het gebied van het asielrecht. Wilt u worden bijgestaan bij uw asielaanvraag, is uw asielaanvraag afgewezen of uw beroep tegen de afwijzing ongegrond verklaard, dan kunnen wij u helpen, zo nodig door het indienen van beroep, hoger beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening. 

BESTUURSRECHT

Bokhorst en Van Elst Advocaten heeft ruime ervaring met bestuursrechtelijke zaken en kunnen u bijstaan in uiteenlopende vraagstukken op dit rechtsgebied. Bent u het niet eens met een besluit van de overheid en overweegt u een bezwaarschrift in te dienen of beroep in te stellen bij de rechtbank of een andere instantie, dan kunnen wij de zaak voor u behandelen. U kunt daarbij denken aan zaken die betrekking hebben op sociale zekerheid, zoals de afwijzing, stopzetting en intrekking van een uitkering, of het opleggen van een bestuurlijke boete of de afwijzing van een verklaring omtrent gedrag.

TwitterMeer lezen
Mr. E.D. van Elst

Strafrechtadvocaat

Mvr. Van Elst studeerde in 1996 af aan de Universiteit te Utrecht in het straf(proces)recht en is sinds 1997 werkzaam in de advocatuur. Mr. Van Elst heeft zich van aanvang af gespecialiseerd in het strafrecht en zij behandelt alle soorten strafzaken.

 

TwitterMeer lezen
Mr. E.H. Bokhorst

Strafrechtadvocaat

Dhr. Bokhorst studeerde in 1995 af aan de Universiteit te Utrecht en is sinds 1997 werkzaam in de advocatuur. Van meet af aan heeft mr. Bokhorst zich naast strafzaken ook bezig gehouden met ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Als zodanig is mr. Bokhorst ook veelvuldig door rechtbanken tot curator benoemd in faillissementen.

 

Meer Lezen
Dhr. M. el Marnissi

Juridisch medewerker

Dhr. El Marnissi is sinds 2012 verbonden aan Bokhorst & Van Elst Advocaten en ondersteunt als juridisch medewerker de strafrechtpraktijk van kantoor.

Dhr El Marnissi studeert rechten en spreekt vloeiend Arabisch/Marokkaans.

1. Passie100%
2. Doorzettingsvermogen100%
3. Kennis & kunde100%